Jesteś tutaj

Realizowane projekty naukowe

                       

PROJEKTY BADWCZE

 

Mikrogrant na projekt pt. „Rola primingu w biosyntezie paklitakselu”, dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek - adiunkt w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych WUM oraz prof. UW dr hab. Anna Szakiel - kierownik Zakładu Biochemii Roślin Instytutu Biochemii UW.

 

Grant  NCN w konkursie PRELUDIUM 17, kierownik projektu mgr inż. Mateusz Kawka Temat: „Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie  rinderolu - nowej pochodnej naftochinonu”

 

Projekt Młodego Badacza nr MB/F/14 pt.: Badanie molekularnego podłoża potencjału terapeutycznego rinderol na modelu komórkowym i tkankowym atopowego zapalenia skóry. Kierownik projektu: Mateusz Kawka.

 

Wykaz instytucji współpracujących z Zakładem Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych z zakresem tej współpracy

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Badanie poziomu ekspresji genów w korzeniach transgenicznych Taxus x media w elicytowanych hodowlach dwufazowych.

Wynikiem współpracy jest wspólna publikacja - K. Sykłowska‑Baranek, W. Rymaszewski, M. Gaweł, P. Rokicki, M. Pilarek, M. Grech-Baran, J. Hennig, A.Pietrosiuk. Comparison of elicitor-based effects on metabolic responses of Taxus×media hairy roots in perfluorodecalin supported two-phase culture system. Plant Cell Reports, 2019, DOI: 10.1007_s 00299-018-2351-0.

 

Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, School of Pharmacy, University of Athens

Wieloletnia współpraca z zakresu chemii naftochinonów i alkaloidów pirolizydynowych w gatunkach roślin z rodziny Boraginaceae, wynikiem której są liczne publikacje naukowe (zakładka Publikacje naukowe).

 

Laboratory of Plant Physiology, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona

Wieloletnia współpraca z zakresu biotechnologii gatunku Taxus x media, wynikiem której są wspólne publikacje naukowe (zakładka Publikacje naukowe).

 

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Wieloletnia współpraca z zakresu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej gatunków: Taxus x media, Arnebia euchroma, Rindera graeca, Oldenlandia diffusa, wynikiem której są wspólne publikacje naukowe oraz patent nr PL 227837 B1 na wynalazek pt. "Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów roślinnych" (zakładka Publikacje naukowe).