Jesteś tutaj

Realizowane przedmioty

W Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych prowadzone są zajęcia z dwóch przedmiotów: biologii z genetyką oraz z botaniki farmaceutycznej (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i seminaria) dla studentów 1 roku studiów na kierunku farmacja.

Dla studentów 4 roku studiów, prowadzone są zajęcia w Fakultatywnym Bloku Programowym „Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna” (ćwiczenia laboratoryjne, seminaria i wykłady) oraz „Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej” (wykłady).

W Zakładzie prowadzone są również ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań dla studentów 5 roku studiów, kończące się napisaniem i obroną pracy magisterskiej.

 

Biologia z genetyką

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof.dr hab.n.farm. Agnieszka Pietrosiuk oraz mgr Dorota Gajdzis-Kuls

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 50 godz. (wykłady 14 godz., ćwiczenia 27 godz., seminaria 9 godz.)

Miejsce wykładów: platforma Microsoft Teams

Seminaria: platforma Microsoft Teams

Miejsce ćwiczeń: ul. Banacha 1, kostka 2, poziom-1, sala Rady Wydziału, zajęcia stacjonarne 

Liczba punktów ECTS = 4

Konsultacje studenckie: poniedziałek 12.00-13.00.

 

Botanika farmaceutyczna

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof.dr hab.n.farm. Agnieszka Pietrosiuk oraz dr Anita Śliwińska

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 85 godz. (wykłady 30 godz., ćwiczenia 47 godz., seminaria 8 godz.)

Miejsce wykładów: platforma Microsoft Teams

Seminaria: platforma Microsoft Teams

Miejsce ćwiczeń: ul. Banacha 1, kostka 3, poziom 3, sala mikroskopowa im. Prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej

Liczba punktów ECTS = 7

Konsultacje studenckie: poniedziałek 12.00-13.00.