Jesteś tutaj

Realizowane przedmioty

W Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych realizowane są zajęcia z trzech przedmiotów: biologii z genetyką, botaniki farmaceutycznej oraz z anatomii (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i seminaria) dla studentów 1 roku studiów na kierunku farmacja.

Ponadto, dla studentów 4 roku studiów, prowadzone są zajęcia w Fakultatywnych Blokach Programowych: „Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna” (ćwiczenia laboratoryjne i seminaria) oraz „Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej” (wykłady).

W Zakładzie prowadzone są również ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań dla studentów 5 roku studiów, kończące się napisaniem i obroną pracy magisterskiej.

 

BIOLOGIA Z GENETYKĄ

 

Celem nauczania biologii z genetyką jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z cytologii, genetyki i parazytologii. Znajomość zagadnień z cytologii organizmów eukariotycznych jest niezbędna do zrozumienia innych przedmiotów o charakterze biologicznym wykładanych w czasie studiów, zwłaszcza w modułach programowych, tj.: Biomedyczne i  humanistyczne Podstawy Farmacji; Biofarmacja i Skutki Działania Leków.

Dla przyszłych farmaceutów ważna jest również wiedza dotycząca podstawowych zagadnień z genetyki ze szczególnym uwzględnieniem chorób genetycznych oraz zagadnień z parazytologii lekarskiej i chorób pasożytniczych.

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof.dr hab.n.farm. Agnieszka Pietrosiuk oraz mgr Dorota Gajdzis-Kuls

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 45 godz. (wykłady 15 godz., ćwiczenia 20 godz., seminaria 10 godz.).

Liczba punktów ECTS = 4

Miejsce wykładów: platforma Microsoft Teams

Miejsce ćwiczeń seminariów: Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych. Banacha 1, kostka 3, poziom 3, sala mikroskopowa im. Prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej.

Konsultacje studenckie: poniedziałek 12.00-13.00. 

 

BOTANIKA FARMACEUTYCZNA

 

Botanika farmaceutyczna obejmuje zagadnienia  z botaniki ogólnej o szczególnym znaczeniu dla nauk farmaceutycznych, takich jak: farmakognozja, farmakoterapia, toksykologia, bromatologia, farmacja stosowana.

Celem nauczania botaniki farmaceutycznej jest zapoznanie studentów z metodami identyfikacji i opisu składników strukturalnych komórek, tkanek i organów roślin metodami mikroskopowymi i histochemicznymi oraz rozpoznawania roślin na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych (szczególnie gatunków o znaczeniu farmaceutycznym). Studiowanie systematyki, morfologii, anatomii i chemotaksonomii, a także biotechnologii roślin stanowiących źródła leku naturalnego oraz poznanie roślin leczniczych i użytkowych (rośliny jadalne, rośliny stosowane jako przyprawy i używki), a także roślin działających halucynogennie, teratogennie, toksycznie pozwoli studentom zdobyć wiedzę związaną z lekiem naturalnym i szeroko pojętą ochroną zdrowia człowieka i jego środowiska naturalnego. Ponadto studenci poznają tematykę naukową Zakładu w trakcie 2 seminariów, podczas których mają możliwość praktycznego zapoznania się biotechnologią roślin i dyskusji naukowej z asystentami.

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof.dr hab.n.farm. Agnieszka Pietrosiuk oraz dr Anita Śliwińska

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 85 godz. (wykłady 30 godz., ćwiczenia 40 godz., seminaria 15 godz.).

Liczba punktów ECTS = 7

Miejsce wykładów: platforma Microsoft Teams

Miejsce ćwiczeń seminariów: Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych. Banacha 1, kostka 3, poziom 3, sala mikroskopowa im. Prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej.

Konsultacje studenckie: poniedziałek 12.00-13.00.

 

ANATOMIA

 

Celem zajęć z anatomii jest poznanie podstaw budowy narządów i układów ciała człowieka oraz mianownictwa anatomicznego do opisu stanu zdrowia. Zakres przedmiotu dotyczy przede wszystkim anatomii prawidłowej zajmującej się normalnie zbudowanymi, zdrowymi osobnikami, ale zwraca również uwagę na podstawowe zależności między budową i funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby.

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk oraz dr Wojciech Szypuła

Roczny wymiar wykładów i ćwiczeń: 25 godz. (wykłady 10 godz., seminaria 15 godz.)

Liczba punktów ECTS = 5

Miejsce wykładów: platforma Microsoft Teams

Miejsce seminariów: Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych. Banacha 1, kostka 3, poziom 3, sala mikroskopowa im. Prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej.

Konsultacje studenckie: poniedziałek 12.00-13.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów znajdują się w sylabusach.