Jesteś tutaj

Magistranci

 Kryteria rekrutacji na zajęcia z ćwiczeń specjalistycznych z metodologią badań zakończone  pracą magisterską

  1. Praca w Studenckim Kole Naukowym „Herba”.
  2. Wykazanie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej zainteresowania i znajomości tematyki badawczej prowadzonej w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych.
  3. Ukończenie zajęć w Fakultatywnym Bloku Programowym „Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna”.

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022 z Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych (FW21)

 

Wpływ wybranych podłoży hodowlanych na wytwarzanie pochodnych szikoniny w kulturze in vitro korzeni transformowanych Echium italicum L.

dr Małgorzata Jeziorek

Kanabinoidy we współczesnej terapii, uwarunkowania prawne

prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk, mgr Dorota Gajdzis-Kuls

Rola kwasu salicylowego w indukcji biosyntezy rinderolu w kulturach in vitro korzeni Rindera graeca

dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek

Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów metanolowych z korzeni transformowanych P. filicifolia suplementowanych kwasem salicylowym

dr Anita Śliwińska

Wpływ acetylocholiny na intensywność biosyntezy alkaloidów w kulturach gametofitów Huperzia selago  (L.) Bernh. ex Schrank et Mart

Dr Wojciech Szypuła

Badania jakościowe alkaloidów Huperzia selago  (L.) Bernh. ex Schrank et Mart I Lycopodiella inundata (L.) Holub

Dr Wojciech Szypuła