Jesteś tutaj

Magistranci

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA ROK 2023/2024

Wpływ zawartości sacharozy w podłożu hodowlanym na przyrost biomasy i wytwarzanie pochodnych szikoniny w kulturze in vitro korzeni włośnikowatych Echium vulgare L. Promotor: dr Małgorzata Jeziorek

Wprowadzenie do kultur in vitro Centella asiatica (L.) Urban

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

 

Wpływ primingu na profil steroli w korzeniach transformowanych Taxus x media

Wpływ primingu na profil steroli w korzeniach Taxus x media z wprowadzonym transgenem syntazy taksadienowej

Promotor: dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek

 

Badania biotechnologiczne i biologiczne Haberlea rhodopensis Friv. (Gesneriaceae)

Promotor: dr Wojciech Szypuła

 

Wpływ suplementacji jasmonianem metylu na kinetykę wzrostu i wytwarzanie metabolitów wtórnych w kulturze korzeni transformowanych Aralia racemosa L.

Promotor: dr Anita Śliwińska 

Kryteria rekrutacji na zajęcia z ćwiczeń specjalistycznych z metodologią badań zakończone  pracą magisterską

  1. Praca w Studenckim Kole Naukowym „Herba” (realizacja projektu badawczego).
  2. Wykazanie w trakcie rozmowy rekrutacyjnej zainteresowania i znajomości tematyki badawczej prowadzonej w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych.
  3. Ukończenie zajęć w Fakultatywnym Bloku Programowym „Farmacja Przemysłowa i Biotechnologia Farmaceutyczna”.

Student/ka, który/a chce realizować w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań zakończone pracą magisterską nie musi spełniać wszystkich trzech kryteriów. Jednakże najwyższą wagę ma kryterium 1.

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2022/2023 z Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych (FW21)

(tematy na rok akademicki 2022/2023 bedą wywieszone na stronie Zakładu po 10 stycznia 2022 roku)

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022 z Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych (FW21)

 

Wpływ wybranych podłoży hodowlanych na wytwarzanie pochodnych szikoniny w kulturze in vitro korzeni transformowanych Echium italicum L.

dr Małgorzata Jeziorek

Kanabinoidy we współczesnej terapii, uwarunkowania prawne

prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk, mgr Dorota Gajdzis-Kuls

Rola kwasu salicylowego w indukcji biosyntezy rinderolu w kulturach in vitro korzeni Rindera graeca

dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek

Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów metanolowych z korzeni transformowanych P. filicifolia suplementowanych kwasem salicylowym

dr Anita Śliwińska

Wpływ acetylocholiny na intensywność biosyntezy alkaloidów w kulturach gametofitów Huperzia selago  (L.) Bernh. ex Schrank et Mart

Dr Wojciech Szypuła

Badania jakościowe alkaloidów Huperzia selago  (L.) Bernh. ex Schrank et Mart I Lycopodiella inundata (L.) Holub

Dr Wojciech Szypuła