Jesteś tutaj

SKN "Herba"

 

Studenckie Koło Naukowe "HERBA" działa przy Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych od 1 października 2014 r.

Tematyka badawcza SKN „Herba” dotyczy biotechnologii roślin leczniczych. Bardzo często prace badawcze rozpoczęte w SKN „Herba” są kontynuowane przez studentów w czasie wykonywania pracy magisterskiej, co jest bardzo istotne, gdyż prace eksperymentalne z biotechnologii roślin wymagają długiego czasu i jeden semestr programowo przeznaczony na ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań i pracę magisterską jest niewystarczający.

 

Studenci SKN "Herba" w roku akademickim 2016/2017  

Jakub Powała, Katarzyna Nowicka, Sara Dyrkacz, Karolina Kolebska, Kamila Łysik, Tomasz Baracz,

Marta Fijałkowska, Marta Podbielska, Kamil Szubielski, Kamil Szala, Klaudia Pantak, Magda Koprowska,

Ewelina Milewska, Piotr Wiszniewski, Katarzyna Galon, Dominik Teodorowski, Kacper Kukliński, Paulina Mazur

 Na zdjęciach studenci SKN "Herba" w roku akademickim 2014/2015

WYKAZ CZŁONKÓW Studenckiego Koła Naukowego „Herba”, stan na dzień 24.11.2020 r.

Mateusz Kawka, WL rok 5

Justyna Czyżyk, WF rok 5

Klaudia Szyszka, WF rok 5

Joanna Zieleźnicka, WF rok 5

Radosław Rupiński, WF rok 5

Michał Markowski, WF rok 3

Maciej Obrębski, WF rok 3

Rafał Kiełkiewicz, WF rok 3

Maciej Kukiełka, WF rok 4

Mateusz Michalak, WF rok 4

Zuzanna Czarnomska, WF rok 3

Projekty studenckie finansowane w roku 2016 

Mini-grant FW21/NM1/16. Kierownik projektu: Katarzyna Nowicka. Opiekun projektu: dr n. farm. Wojciech Szypuła. Tytuł projektu: Badania fitochemiczne i biologiczne polihydroksylowych pochodnych węglowodorów aromatycznych wyizolowanych z Dryopteris borrei V.I.Krecz.

Mini-grant FW21/NM2/16. Kierownik projektu: Kamil Szala. Opiekun projektu: dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek. Tytuł projektu: Badania nad wyjaśnieniem molekularnych mechanizmów wytwarzania taksanów w tkankach Taxus x media poddanych działaniu kwasu B-aminomasłowego.

Mini-grant FW21/NM3/16. Kierownik projektu: Marta Fijałkowska. Opiekun projektu: dr n. farm. Wojciech Szypuła. Tytuł projektu: Badanie wpływu światła na biosyntezę inhibitorów esteraz cholinowych i aktywność ß-glukuronidazy w aksenicznych kulturach gametofitów Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

Mini-grant FW21/NM4/16. Kierownik projektu: Kamila Łysik. Opiekun projektu: dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk. Tytuł projektu: Stymulacja biosyntezy andrografolidu i dehydroandrografolidu w hodowli in vitro Andrographis paniculata (Acanthaceae)

Projekt studencki finansowany w roku 2020 

Mini-grant FW21/F/MG1/N/20. Kierownik projektu: Michał Markowski. Opiekun projektu: prof. dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk. Tytuł projektu: Intensyfikacja wytwarzania sekoirydoidów w somatycznych hybrydach Swertia perennis L. x Gentiana L. sp.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SKN "HERBA"

2015 2015_2016  2016_2012017_2018 2018_2019