Jesteś tutaj

Publikacje naukowe

PUBLIKACJE

2020

Szypuła Wojciech, Wileńska Beata, Misicka Aleksandra, Pietrosiuk Agnieszka. Huperzine A and Huperzine B Production by Prothallus Cultures of Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart Molecules 2020, (25)14. DOI: 10.3390/molecules25143262.


Figat Ramona, Śliwińska Anita, Stochmal Anna, Soluch Agata, Sobczak Magdalena, Zgadzaj Anna, Sykłowska-Baranek Katarzyna, Piet
rosiuk Agnieszka. Antigenotoxic, Anti-photogenotoxic, and Antioxidant Properties of Polyscias filicifolia Shoots Cultivated In Vitro. Molecules 2020, (25)5. DOI: 10.3390/molecules25051090.

2019

Rozdziały w książce: Plant cell and tissue differentiation and secondary metabolites: fundamentals and applications. Springer, 2019.

Sykłowska-Baranek Katarzyna,  Sygitowicz Grażyna, Pietrosiuk Agnieszka. Development of Taxus spp. hairy root cultures for enhanced taxane production.

Szypuła Wojciech, Pietrosiuk Agnieszka. Production of cholinesterase-inhibiting compounds in in vitro cultures of club mosses.

K. Sykłowska‑Baranek, W. Rymaszewski, M. Gaweł, P. Rokicki, M. Pilarek, M. Grech-Baran, J. Hennig, A.Pietrosiuk. Comparison of elicitor-based effects on metabolic responses of Taxus×media hairy roots in perfluorodecalin supported two-phase culture system. Plant Cell Reports, 2019, DOI: 10.1007_s 00299-018-2351-0.

Małgorzata Jeziorek, Harilaos Damianakos, Anna Kawiak, Agnieszka E. Laudy, Karolina Zakrzewska, Katarzyna Sykłowska-Baranek, Ioanna Chinou, Agnieszka Pietrosiuk. Bioactive rinderol and cynoglosol isolated from Cynoglossum columnae Ten. in vitro root culture. Industrial Crops & Products, 2019, 137:446-452.

2018

Patent uzyskany w 2018 r.

Patent nr PL 227837 B1 na wynalazek pt. "Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów roślinnych". Twórcy: K. Sykłowska‑Baranek, M. Pilarek, A. Pietrosiuk. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny; Politechnika Warszawska. Data udzielenia patentu: 31.01.2018 WUP 01/18

K. Sykłowska‑Baranek, K. Łysik, M. Jeziorek, A. Wencel, M. Gajcy, A. Pietrosiuk. Lignan accumulation in two-phase cultures of Taxus media hairy roots. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2018, doi.org/10.1007/s11240-018-1390-0

A. Śliwińska, K. Sykłowska-Baranek, A. Kośmider, S. Granica, K. Miszczak, G. Nowicka, A. Kasztelan, P. Podsadni, J. Turło, A. Pietrosiuk. Stimulation of phenolic compounds production in the in vitro cultivated Polyscias filicifolia Bailey shoots and evaluation of the antioxidant and cytotoxic potential of plant extracts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2018, doi: 10.5586/asbp.3586

K. Sykłowska‑Baranek, K. Szala, M. Pilarek, R. Orzechowski, A. Pietrosiuk. A cellulase-supported two-phase in situ system for enhanced biosynthesis of paclitaxel in Taxus × media hairy roots. Acta Physiologiae Plantarum, 2018, doi: 10.1007/s11738-018-2777-6  

R. Figat, A. Zgadzaj, S. Geschke, P. Sieczka, A. Pietrosiuk, S. Sommer, A. Skrzypczak. Cytotoxicity and antigenotoxicity evaluation of acetylshikonin and shikonin. Drug and Chemical Toxicology, 2018, doi:10.1080/01480545.2018.1536710

2017

Jeziorek M., Sykłowska - Baranek K., Pietrosiuk A. Hairy root cultures for the production of anti-cancer naphthoquinone compounds. Current Medicinal Chemistry, 2017; 24: 1-22. DOI: 10.2174/0929867324666170821161844.                               

2016

Damianakos H., Jeziorek M., Sykłowska-Baranek K., Buchwald W., Pietrosiuk A., Chinou I. Pyrrolizidine alkaloids from Cynoglossum columnae Ten. (Boraginaceae), Phytochemistry Letters, 2016; 15: 234-237. DOI:10.1016/j.phytol.2016.02.005.

Lenkiewicz AM,, Czapski GA, Jęsko H,Wilkaniec A, Szypuła W, Pietrosiuk A, Uszyńska AM, Adamczyk A. Potent effects of alkaloid-rich extract from Huperzia selago against sodium nitroprusside-evoked PC12 cells damage via attenuation of oxidative stress and apoptosis. Folia Neuropathologica, 2016; 54: 156-166. DOI:10.5114/fn.2016.60361                                                                           

Publikacja>

2015

Mistrzak P., Celejewska-Marciniak H., Szypuła W.J., Olszowska O., Kiss A.K. Identification and quantitative determination of pinoresinol in Taxus x media Rehder needles, cell suspension and shoot cultures Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2015, 84, 125-132. DOI 10.5586/asbp.2014.038 

 Publikacja >

 

Grech-Baran M., Sykłowska-Baranek K., Pietrosiuk A.  Approaches of Rhodiola kirilowii and Rhodiola rosea field cultivation in Poland and their potential health benefits. Annals of Agricultural and Environmental Medicine  2015,Vol 22, No 2, 281–285

 

Publikacja >

K.Sykłowska-Baranek, M.Pilarek, M.Bonfil, K.Kafel, A.Pietrosiuk. Perfluorodecalin-supported system enhances taxane production in hairy root cultures of Taxus x media var. Hicksii carrying a taxadiene synthase transgene. Plant Cell Tiss Organ Cult (2015) 120:1051–1059 .DOI 10.1007/s11240- 014-0659-1

Publikacja>

K.Sykłowska-Baranek, M. Grech-Baran, M.R. Naliwajski, M. Bomfill, A. Pietrosiuk   Paclitaxel production and PAL activity in hairy root cultures of Taxus x media var. Hicksii carrying  a taxadiene synthase transgene elicited with nitric oxide and methyl jasmonate. Acta  Physiologiae Plantarum 2015  DOI: 10.1007/s11738-015-1949-x

Publikacja>

A. Skrzypczak, N. Przystupa, A. Zgadzaj, A. Parzonko, K.Sykłowska-Baranek, K. Paradowska, G. Nałęcz-Jawecki, Antigenotoxic,anti-photogenotoxic and antioxidant activities of natural naphtoquinone shikonin and acetylshikonin and Arnebia euchroma callus extracts evaluted by the umu-test and EPR method.Toxicology in Vitro 2015 DOI:10.1016/j.tiv.2015.09.029.

Publikacja>

2014

Czapski G., Szypula W. J., Kudlik M., Wileńska B., Kania M.; Danikiewicz W., Adamczyk A. Assessment of antioxidative activity of alkaloids from Huperzia selago and Diphasiastrum complanatum using in vitro systems. Folia Neuropathol 2014, 52, 394-406. DOI 10.5114/fn.2014.47840.

Publikacja >    

Sykłowska-Baranek K., Pilarek M., Cichosz M., Pietrosiuk A. Liquid Perfluorodecalin Application for In Situ Extraction and Enhanced Naphthoquinones Production in Arnebia euchroma Cell Suspension Cultures.Appl Biochem Biotechnol (2014), 172:2618–2627, DOI 10.1007/s12010-013-0701-5.

Publikacja >

Grech-Baran M., Sykłowska-Baranek K., Krajewska-Patan A., Wyrwał A., Pietrosiuk A., (2013) Biotransformation ofcinnamyl alcohol to rosavins by non-transformed wild type and hairy root cultures of Rhodiola kirilowii. Biol Let.DOI:101007/s10529-013-1401-5

Publikacja >

Grech-Baran M., Sykłowska-Baranek K., Pietrosiuk A., (2014) Biotechnological approaches to enhance salidroside, rosin and its derivatives production in selected Rhodiola spp.in vitro culturesDOI 10.1007/s11101-014-9368-y

Publikacja >

Urbańska, N.; Giebułtowicz, J.; Olszowska, O.; Szypuła, W. J. 2014. The growth and saponin production of Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. (Chinese bellflower) hairy roots cultures maintained in shake flasks and mistbioreactor. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(3):229–237 DOI: 10.5586/asbp.2014.017  

Publikacja >                         

Damianakos H., Jeziorek M., Pietrosiuk A.,Chinou I. The Chemical Profile of Pyrrolizidine Alkaloids from Selected Greek Endemic Boraginaceae Plants Determined by Gas Chromatography/Mass Spectrometry.1244 Damianakos et al.: Journal of AOAC International Vol. 97, No. 5, 2014

2013

Sykłowska-Baranek K., Pilarek M., Pietrosiuk A. (2013). Zgłoszenie patentowe nr P.404726 (2013–07-16) „Zastosowanie perfluorozwiązków do ekstrakcji metabolitów roślinnych” 

Szypuła W. (2013). O filogenezie i systematyce rodziny widłakowatych Lycopodiaceae sensu lato - przegląd piśmiennictwa. Acta Botanica Silesiaca, 9: 25-56.

Publikacja >

Grech-Baran M., Sykłowska-Baranek K., Giebułtowicz P., Wroczyński P., Pietrosiuk A. (2013). Tyrosol-glycosyltransferase activity and production of salidroside in natural and transformend root cultures of Rhodiola kirilowii (Regel) Regel et Maximowicz. Acta Biol Cracov Bot 55/2

Publikacja>

Grech-Baran M., Pietrosiuk A. (2012). Artemisia species in vitro cultures for production of' biologically active secondary metabolites. Biotechnologia. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, 93(4): 371-380.

Publikacja >

Szypula, W. J.; Mistrzak, P.; Olszowska, O. 2013. A new and fast method to obtain in vitro cultures of Huperzia selago (Huperziaceae) sporophytes, a club moss which is a source of huperzine A.  Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 82(4):313-320.

Publikacja >

2012

Sykłowska-Baranek K,. Pietrosiuk A., Gawron A., Kawiak A., Łojkowska E., Jeziorek M., Chinou I. (2012). Enhanced production of antitumour naphthoquinones in transgenic hairy root lines of Lithospermum canescens. Plant Cell, Tissue and Organ Cultures, 108: 213 – 219.

Sykłowska-Baranek K., Pietrosiuk A., Naliwajski M.R., Kawiak A., Jeziorek M., Wyderska S., Łojkowska E., Chinou I. (2012). Effect of L-phenylalanine on PAL activity and production of naphthoquinone pigments in suspension cultures of Arnebia euchroma (Royle) Johnst. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant, 48: 555 – 564.

Damianakos H., Kretschmer N., Sykłowska-Baranek K., Pietrosiuk A., Bauer R., Chionou I. (2012). Antimicrobial and cytotoxic isohexenylnaphthazarins from Arnebia euchroma (Royle) Jonst. (Boraginaceae) callus and cell suspension culture. Molecules, 17: 14310 – 14322.

Gajdzis-Kuls D., Olszowska O., Modrzewska K., Dymowski W. (2012). Surowce roślinne jako składniki suplementów diety. Farmacja Polska, 68(4): 274-282.

Gryszczyńska A., Krajewska-Patan A., Dreger M., Buchwald W., Pietrosiuk A., Zych M., Karasiewicz M., Bogacz A., Kujawski R., Furmanowa M., Czerny B., Mielcarek S., Gazda P., Mrozikiewicz P.M. (2012). Proanthocyanidins in Rhodiola kirilowii and Rhodiola rosea callus tissues and transformed roots – determination with UPLC-MS/MS method. Herba Polonica, 58 (4): 52-61.

2011

Bołonkowska O., Pietrosiuk A., Sykłowska-Baranek K. (2011). Roślinne związki barwne, ich właściwości biologiczne oraz możliwości wytwarzania w kulturach in vitro. Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 1: 1 – 27.

Graikou K., S.Baranek K.,  Pietrosiuk A., Damianakos H., Jeziorek M., Chinou I. (2011). Chemical analysis of Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. hairy roots through TLC, CC, GC-MS, ESI-MS and NMR methods. Acta Chromatographica, 23 (2):  353 – 363.

Szypuła W., Kiss A.K., Pietrosiuk A., Świst M., Danikiewicz W., Olszowska O. 2011. Determination of huperzine A in Huperzia selago plants from wild population and obtained in in vitro culture by high-performance liquid chromagraphy using a chaotropic mobile phase. Acta Chromatographica 23(2): 339–352.

Budziszewska J., Szypuła W., Wilk M., Wrzosek M. 2011. Paraconiothyrium babiogorense sp. nov., a new endophyte from fir club moss Huperzia selago (Huperziaceae). Mycotaxon 115, 457–468.

Marczewska J., Karwicka E., Drozd J., Januszewska E., Śliwińska A., Nosov A., Olszowska O. (2011). Assessment of cytotoxic and genotoxic activity of alcohol extract of Polyscias filicifolia shoot, leaf, cell biomass of suspension culture and saponin fraction. Acta Polonae Pharmaceutica- Drug Research, 68(5): 703 – 710.

2010

Exposito O., Syklowska-Baranek K., Moyano E., Onrubia M., Bonfill M., Palazon J., Cusido R. M. (2010). Metabolic responses of Taxus media transformed cell cultures to the addition of methyl jasmonate. Biotechnology Progress, 26 (4): 1145 – 1153.

Budziszewska J., Szypuła W. 2010. Influence of site conditions on the diversity of endophytic fungi of clubmoss species Huperzia selago (L.). Polish Journal of Ecology 58(4): 612-629.

Marczewska J., Drozd J., Karwicka E., Januszewska E., Śliwińska A., Olszowska O., Nosov A. (2010). Ocena aktywności immunomodulującej wyciągu alkoholowego z pędów, liści, biomasy komórkowej z kultury zawiesinowej oraz frakcji saponin Polyscias filicifolia. Praca oryginalna. Biologia Farmaceutyczna 66, (8): 531 – 535.

Grech-Baran M., Pietrosiuk A. (2010). Arglabina - lakton seskwiterpenowy o właściwościach przeciwnowotworowych Biul. Wydz. Farm. WUM, 3: 22-26.

Skibiński R., Komsta Ł., Grech-Baran M., Gumieniczek A. (2010).  A proposal of reference values for relative uncertainty increase in spectrophotometric analysis of pharmaceutical formulations. Chemical Papers, 3:273-277.                           

2009

Sykłowska-Baranek K., Pietrosiuk A., Kokoszka A., Furmanowa M. (2009). Enhancement of taxane production in hairy root culture of Taxus x media var. Hicksii. Journal of Plant Physiology 166, 1950 – 1954.

Urbańska N, Nartowska J, Skorupska A, Ruszkowska D, Giebułtowicz J, Olszowska O. (2009). Determination and haemolytic activity of saponins in hairy root culture of Platycodon grandiflorum A.DC. Herba Polonica 55 (3), 103-108.

Olędzka H., Gajdzis-Kuls D., Gąska A., Stefańska K., Bogdanowicz A., Mistrzak P., Olszowska O. (2009). Paclitaxel and cephalomannine in in vitro cultures of Taxus cuspidata Sieb. Et Zucc. shoot and plantlets. Herba Polonica, 55(3): 231-237. 

2008

Śliwińska A., Olszowska O., Furmanowa M., Nosov A. (2008). Rapid multiplication of Polyscias filicifolia by secondary somatic embryogenesis. In Vitro Cell. Dev. Biol.- Plant, 44: 69 – 77.

Zych M., Pietrosiuk A., Karasiewicz M., Bogacz A., Kujawski R., Mrozikiewicz PM., Krajewska-Patan A., Furmanowa M. (2008). Establishment of Rhodiola kirilowii hairy roots using Agrobacterium rhizogenes LBA 9402. Herba Polonica, 54(4):7-16.

Krajewska-Patan A., Furmanowa M., Dreger M., Mścisz A., Mielcarek S., Kania M., Buchwald W., Baraniak M., Pietrosiuk A., Zych M., Karasiewicz M., Bogacz A., Kujawski R., Mrozikiewicz P.M. (2008). Rhodiola kirilowii - the present status and perspecives of medicinal use; Part I. In vivo and in vitro cultivation as well as phytochemical investigations of extracts of roots and callus tissues. Herba Polonica, 54 (4): 140-157.

Jeziorek M. & Wasek M. (2008). Free radical scavenging activity for infusions of 30 medicinal plants detected with Electron Paramagnetic Resonance. Herba Polonica, 54 (1):7-14.

2007

Pietrosiuk A., Furmanowa M., Łata B. Catharanthus roseus: micropropagation and in vitro techniques. PHYTOCHEMISTRY REVIEWS 2007, 6:459-473.

Skorupińska-Tudek K., Pytelewska A., Zelman-Femiak M., Mikoszewski J., Olszowska O., Gajdzis-Kuls D., Urbanska N., Syklowska-Baranek K., Hertel J., Chojnacki T., Swiezewska E. (2007). In vitro plant tissue cultures accumulate polyisoprenoid alcohols. Acta Biochemica Polonica, 54 (4): 847-852.

Piękoś-Mirkowska H., Kalemba A., Korzeniak J., Krause R., Mitka J., Szypuła W. 2008. Dzwonek piłkowany Campanula serrata (Kit.) Hendrych. monografia w: Czerwona Księga Karpat Polskich., Rośliny Naczyniowe. (red.) Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa. ss. 340-342. Wyd. Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN Kraków.

2006

Pietrosiuk A., Sykłowska-Baranek K., Wiedenfeld H., Wolinowska R., Furmanowa M., Jaroszyk E. (2006). The shikonin derivatives and pyrrolizidine alkaloids in hairy root cultures of Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. Plant Cell Reports, 25: 1052 – 1058.

Szypuła W. Olszowska O., Furmanowa M. 2006. In vitro culture of Lycopodiaceae (club mosses). Botanical Guidebooks No. 29: 163–175.

Majewska., Hoser G., Furmanowa M., Urbańska N., Pietrosiuk A., Zobel A., Kuras M. (2006). Antiproliterative and antimitotic effect, S phase accumulation and induction of apoptosis and necrosis after treatment of extract from Rhodiola rosea rhizomes on HL-60 cells. Journal Of Ethnopharmacology, 103(1): 43-52.

 Pietrosiuk A., Furmanowa M. Biotechnologia roślin w ochronie zdrowia człowieka. (2006). Biotechnologia. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, 4(75):116-123.

2005

 

Pietrosiuk A., Wiedenfeld H. (2005). Shikonin derivatives from Lithospermum canescens. Pharmaceutical Biology, 43(2): 189-191.

Sykłowska-Baranek K., Furmanowa M. (2005). Taxane production in suspension culture of Taxus x media var. Hicksii carried out in flasks and bioreactor. Biotechnology Letters, 27: 1301 -1304.

Szypuła W., Pietrosiuk A., Olszowska O., Furmanowa M., Kazimierska O. (2005). Somatic embryogenesis and in vitro culture of Huperzia selago shoots as a potential source of huperzine A. Plant Science 168: 1443 - 1452.

Golis W, Szypuła W., Bluma A. (2005). Ewolucja rozmiaru agregatów komórek w bioreaktorze. Inżynieria Rolnicza 9(69):119-132.

Urbańska N, Furmanowa M, Mścisz A, Zarzycka J. (2005). Rozwar wielkokwiatowy, Platycodon grandiflorum – cenna roślina lecznicza. Lek w Polsce 1, 74-80.

.

2004

 

Pietrosiuk A., Furmanowa M., Skopińska-Różewska E., Sommer E., Skurzak H., Bany J. (2004). The effect of acetylshikonin isolated from Lithospermum canescens roots on tumor-induced cutaneous angiogenesis. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 61(5): 379-382.

Sykłowska-Baranek K., Pietrosiuk A., Dłuska H., Furmanowa M. (2004). Clonal multiplication of Lithospermum canescens (Michx.) Lehm. and Onosma paniculatum (Bur. and Franch). Herba Polonica, 50(2): 55-64.

Pietrosiuk  A., Skopińska-Różewska E., Furmanowa M., Wiedenfeld H., Sommer E., Sokolnicka I., Rogala E., Radomska-Leśniewska D., Bany J., Malinowski M. (2004). Immunomodulatory effect of shikonin derivatives isolated from Lithospermum canescens on cellular and humoral immunity in Balb/c mice. Pharmazie, 58(8): 640-642.  

Kropczyńska D, Kawka B., Pietrosiuk A., Furmanowa M., Wiedenfeld H. (2004). The eftect of pyrrolizidine alkaloids on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia, 46: 83-86.

Bałdyga J., Golis W., Szypuła W., Bluma A. (2004). Zastosowanie modeli wielostrefowych do śledzenia ewolucji rozmiaru agregatów komórek roślinnych w bioreaktorze. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25: 613 – 619.