Strona główna

zakład  BIOLOGII farmaceutycznej i BIOTECHNOLOGII                                 ROŚLIN LECZNICZYCH 

Department of Pharmaceutical Biology and Medicinal Plant Biotechnology

 Adres:          ul. Banacha 1                tel. (22) 57-20-983,  (22) 57-20-984
                     02-097 Warszawa          tel./faks (22) 57-20-983

e-mail: botanika@wum.edu.pl

Kierownik - prof.dr hab.n.farm. Agnieszka Pietrosiuk

e-mail: agnieszka.pietrosiuk@wum.edu.pl

 

Sekretariat:  Marzena Sutkowska

e-mail: marzena.sutkowska@wum.edu.pl