Jesteś tutaj

Zalecane podręczniki

Biologia z genetyką

Literatura obowiązkowa

1.       Podstawy biologii komorki. PWN Warszawa 2007

2.       Seminaria z cytofizjologii (red. J. Kawiak, M. Zabla) Elsevier & Partner 2008.

3.       Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL Warszawa 1999.

4.       Reinhard E.; opracowanie Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zuendorf I.” Biologia Farmaceutyczna” MedPharm Polska 2012.

Literatura zalecana

1.       Stevens A., Lowe J. Histologia człowieka. PZWL, Wyd. Medyczne Słowiński Verlag 2000

2.       Zabel M. (red.) Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Urban & Partner  Wrocław 2008

3.       Brown T.A. Genomy. PWN Warszawa 2009

4.       Passarge E. Genetyka. Ilustrowany przewodnik. PZWL Warszawa 2004

5.       Węgleński P. ( red.). Genetyka molekularna PWN Warszawa 2008.

6.       Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN Warszawa 2003

7.       Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN Warszawa 2002.

8.       Buczek A. Choroby pasożytnicze; epidemiologia, diagnostyka, objawy. Koliber, Lublin 2005.

9.       Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Koliber, Lublin 2005.

10.    Deryło A. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN Warszawa 2002


Botanika farmaceutyczna

Literatura obowiązkowa

1.       Bukowiecki H., Furmanowa M. Botanika farmaceutyczna. PZWL 1972.

2.       Dingermann T., Kreis W., Rimpler H., Zuendorf I. ”Biologia farmaceutyczna” MedPharm Polska 2012.

3.       Michalska Z. Materiały do ćwiczeń z botaniki farmaceutycznej. Warszawa, skrypt WUM 2012.

4.       Broda B. Zarys botaniki farmaceutycznej. PZWL Warszawa 2005

5.       Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny Polskie. PWN Warszawa 1986

6.       Malepszy S. Biotechnologia roślin. PWN Warszawa 2009

7.       Olszowska O., Józefowicz J. Gajdzis-Kuls D. Botanika Farmaceutyczna. Suplement do skryptu:  „Materiały do ćwiczeń z botaniki farmaceutycznej” wraz z tematami ćwiczeń dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego, kierunek Farmacja WUM Warszawa 2013/2014.

Literatura zalecana

1.       Kohlmünzer S. Farmakognozja. PZWL Warszawa 2007

2.       Słownik botaniczny (red. Alicja i Jerzy Szweykowscy) Wiedza Powszechna, Warszawa 2003

3.       Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. PWN Warszawa 2006

4.       Ben-Erik van Wyk, Wink M. Rośliny lecznicze świata. MedPharm Polska 2008

5.       Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL 2007

6.       Frohne D. Leksykon roślin leczniczych. Przewodnik naukowy. MedPharm Polska 2010

7.       Rutkowski L. Klucz do oznaczania  roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8.       Flora ojczysta. System identyfikacji gatunków i atlas. Komputerowy program edukacyjny, płyta CD. Cortex Nova 2004.